Posezonowa promocja. Nowe, niższe ceny!  cennik
Toggle Bar

tel./fax: 32 273 82 97, tel. kom.: 603 39 94 95

Jaka przyszłość czeka Polską Grupę Górniczą?

Zgodnie z przewidywaniami - PGG rozpocznie swoją działalność z kapitałem własnym określanym na 2,5 mld zł. Do powyższej kwoty doliczyć należy również 1 mld zł (tzw. zrolowane finansowanie dłużne) oraz 3,5 mld zł (kredyty kupieckie u swoich poddostawców).

Akcjonariuszami nowotworzonej Polskiej Grupy Górniczej będzie sześć podmiotów:

  • Towarzystwo Finansowe Silesia - 400 mln zł,
  • Węglokoks - 217 mln zł,
  • PGE – 500 mln zł,
  • PGNiG – 500 mln zł,
  • Energa – 500 mln zł,
  • Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (należący do BGK i PIR) – 300 mln zł.

Podsumowując powyższe zestawienie – PGG otrzyma 1,8 mld zł. Ponadto oprócz 2 mld 417 mln zł kapitału akcyjnego, PGG otrzyma na start także 1 mld  37 mln zł kapitału dłużnego w postaci obligacji objętych przez konsorcjum składające się z Węglokoksu (421,5 mln zł) oraz banków: BGK, PKO BP, Alior, BGŻ BNP Paribas i BZ WBK (łącznie pożyczą PGG 615,5 mln zł). Niestety obligacje pokryją jednak zobowiązania wobec powyższych instytucji.

PGG przejmie po likwidowanej Kompanii Węglowej wszystkich pracowników oraz majątek, na który składa się 11 kopalń, w tym jedynie 3 rentowne, 4 zakłady przeróbki oraz centralę Ponadto obciążona zostanie wszystkimi zobowiązaniami oraz systemem wynagradzania zatrudnionych (wbrew planom rządu). Ugoda ze związkami zawodowymi, która obejmuje wstrzymanie wypłacania 14. pensji w ciągu najbliższych dwóch lat pozwoli jej zaoszczędzić 200 mln zł, co jednak nie pokryje zobowiązań i w efekcie ograniczy inwestycje.

Rynek węgla wciąż zależny jest od Chin, co oznacza, iż nie można liczyć na wzrost cen paliw stałych. Podobnie negatywnym zjawiskiem jest tania ropa i jej nadpodaż oraz oszczędne blki węglowe powstające w Kozienicach i Opolu (spadek zużycia miału do 40 mln, przy produkcji polskich kopalń przekraczającej 60 mln).

Rada górnicza - II posiedzenie

26 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Środowiska odbyło się II spotkanie plenarne Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska. Uczestnikami byli m. in. przedstawiciele Izby Gospodarczej. Podczas spotkania omawiano przede wszystkim konsekwencje prawne związane z nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, ale także działania zmierzające do ograniczenia tzw. niskiej emisji (elektrofiltry). Do osiągnięcia powyższego celu istotnym jest jednak patronat Ministra Środowiska, który umożliwiłby pozyskanie środków finansowych na realizację projektu w miastach o najwyższym zanieczyszczeniu. Inicjatywa powinna zostać wsparta zarówno przez gminy, ale także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ważną rolę do odegrania mają również sprzedawcy węgla, którzy wyrażą takie zainteresowanie.

IX KONFERENCJA O KOTŁACH MAŁEJ MOCY

1 kwietnia 2016 roku w Sosnowcu miała miejsce XI Konferencja Naukowo –Techniczna, która poświęcona została kotłom o małej mocy zasilanym paliwem stałym. Organizatorami powyższej był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Centrum Targowo - Wystawiennicze Expo Silesia w Sosnowcu. Na konferencji pojawili się również reprezentanci IGSPW.

Pierwsza część konferencji, zatytułowana „Koszty poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym  w Polsce”, miała charakter podsumowujący spotkanie robocze w Ministerstwie Środowiska (16 marca 2016 roku). Wnioski jeszcze raz wskazały na ogólne przekonanie, iż problem niskiej emisji jest na tyle istotnym, że jak najszybciej należy podjąć działanie zmierzające do jej zmniejszenia. Działaniem umożliwiającym osiągnięcie norm unijnych jest wycofanie ze sprzedaży mułu, marginalizacja spalania śmieci, certyfikowanie paliw oraz zachęta do wymiany kotłów na nowocześniejsze (3 klasy czystości). Niestety poza doświadczeniami IChPW dotyczącymi niebieskiego węgla (bardzo kosztownego) oraz inicjatywami producentów kotłów V klasy czystości i własnym systemem certyfikacji – brak innych działań ze strony Ministerstwa Środowiska i Energii.

W Ministerstwie Środowiska o jakości węgla

W dniu 16 marca w siedzibie Ministerstwa Środowiska, z udziałem przedstawicieli Izby Sprzedawców Polskiego Węgla, odbyło się spotkanie poświęcone problematyce ustanowienia wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wymogów technicznych dla nowych źródeł spalania w sektorze bytowo-komunalnym. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska z Wiceministrem na czele, jak również przedstawiciele Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, Polskiej Izby Ekologii, Banku Ochrony Środowiska.

Powodem spotkania są naciski unijne na Polskę na zmniejszenie emisji do roku 2020. Wszystkie strony spotkania były zgodne co do tego, że rozwiązaniem problemu emisji nie jest rezygnacja z węgla, a eliminacja mułów i flotów, certyfikacja paliw węglowych i kotłów, monitoring czystości powietrza celem wykazania postępu w redukcji emisji.

Postulaty przedstawione przez przedstawicieli IGSPW dotyczyły przede wszystkim objęcia systemem wszystkich paliw stałych w tym. węgla brunatnego, zwiększonej kontroli jakości na etapie producenta lub importera węgla oraz walki z emisją.

Podatek od handlu węglem

Zarząd Izby Gospodarczej nieustannie podejmuje działania zmierzające do zwolnienia z podatku od handlu detalicznego transakcji dotyczących węgla. By osiągnąć cel, współpracujemy z instytucjami oraz popieramy inicjatywy posłów dążących do ochrony polskiego rynku węgla.

 

Informacje

E-mail: biuro@ekosil.pl

Telefon: +48 32 273 82 97
Adres: Handlowa 2 C
41-807 Zabrze

Godziny pracy:
08:00 - 18:00 / Pon.- Pt.
08:00 - 12:00 / Sob.

Polityka prywatności

Newsletter

Upewnij się, że nie ominą cię ważne wydarzenia - przystąp do subskrypcji naszego newslettera. Aktualne promocje w twojej skrzynce pocztowej. Nie przegap okazji i zapisz się teraz.