Posezonowa promocja. Nowe, niższe ceny!  cennik
Toggle Bar

tel./fax: 32 273 82 97, tel. kom.: 603 39 94 95

Nowe normy jakości węgla i koncesje, a import węgla

Nowe normy jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż są zmianami, które mają uzdrowić polski rynek węgla, blokując tym samym import niskiej jakości paliwa z Rosji.

W połowie września pojawiły się w Sejmie trzy projekty ustaw. Pierwszy z nich to zgłoszona przez PO nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W opinii specjalistów nie jest on korzystny dla polskiego węgla, bowiem normy, które w nim określono paradoksalnie promują węgiel rosyjski wskazując na jego lepszą jakość od rodzimego. Projekt ustanawia dla węgla podobne zasady kontroli, jakie obowiązują od wielu lat dla benzyny i gazu. O opracowanie stosownych norm resort poprosił Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, które okazały się dla polskiego węgla zbyt rygorystyczne i w zasadzie uniemożliwiłyby jego dystrybucję, a wypromowały węgiel rosyjski, który je spełnia. Ustawa nie podejmuje też problemu węgla brunatnego, a do pobierania próbek importowanego asygnuje pracowników służby celnej. Za sprzedaż węgla o niższych parametrach - kary mają sięgać od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

Zdaniem ekspertów, ograniczenie importu węgla nie jest jedynym rozwiązaniem, bowiem polski sektor wydobywczy węgla nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na tzw. węgiel gruby. Potrzebujemy go rocznie koło 16 mln. ton, z czego polskie kopalnie są w stanie zapewnić jedną trzecią.

Walkę należy przede wszystkim podjąć z importem tzw. niesortu, który jest najtańszym węglem rosyjskim – niespełniającym żadnych norm. Jego zaletą jest cena – około 250 zł za tonę, przy czym po sortowaniu sprzedawany jest ponad 3 razy drożej. Do tego procederu nie przyznaje się żadna z dwóch spółek importujących go do Polski.

Koncesje załatwią, ale kogo?

Drugi projekt ustawy stanowi przede wszystkim plan wdrożenia koncesji, które wydawać ma Urząd Regulacji Energetyki. W opinii specjalistów, duże spółki – przy wydatnej pomocy prawników i przy dużym zabezpieczeniu finansowym – nawet importując niesort, w końcu otrzymałyby koncesję. Mniejsze - wypadłyby z rynku. Pracownicy tychże zasililiby szeregi bezrobotnych, a klienci stracili lokalnych dystrybutorów. Powyższa wizja rodzi dylematy dotyczące sensowności powyższych projektów.

Wątpliwości budzi również niewielka liczba pracowników URE, którzy nie są wystarczającą siłą, by sprawnie obsłużyć ponad 10 tys. firm zajmujących się dystrybucją węgla.

Powyższe działania to jedynie doraźne kroki zmierzające do ograniczenia eksportu węgla w najbliższych latach.

Koniec deputatów węglowych?

Zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla, która wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r. Wypowiedziano także porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi oraz ogłoszono, iż Kompania Węglowa wystosowała do rządu wniosek o przejęcie finansowania powyższego świadczenia w ramach budżetu państwa. Dla wdów i dzieci po tragicznie zmarłych pracownikach wypłacana będzie rekompensata w wysokości równej utraconemu deputatowi.

Deputat wglowyW usprawiedliwieniu zarząd spółki zaznaczył, iż ze względu na trudną sytuację ekonomiczno – finansową i grożącą jej upadłość nie jest w stanie ponosić kosztów świadczenia.

Do otrzymywania deputatów uprawnionych było ok. 160 tysięcy osób, co przekładało się na roczny koszt w sumie 260 mln zł.

Państwowe składy węgla - gasnący optymizm

W opinii wicepremiera Janusza Piechocińskiego, po rządowej analizie koncepcji powołania spółki polskich składów węgla i jej wnioskach, do realizacji pomysłu wymagany będzie duży wysiłek organizacyjny i sporo pracy. Powyższe wnioski skutecznie zniechęcają pomysłodawców do jej wdrożenia.

W najbliższym czasie do Sejmu ma trafić pakiet regulacji związanych z  obrotem węglem na krajowym rynku. Wśród zmian mają pojawić się przede wszystkim te, które wprowadzą obowiązek koncesjonowania dystrybucji węgla oraz certyfikowania paliw dopuszczonych do obrotu na rynku krajowym.

Deputat węglowy kosztuje producentów rocznie 360 MLN złotych

W oparciu o dane katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu do świadczenia w ramach deputatu węglowego uprawnionych jest 341,5 tys. osób, które przekładają się na koszt 559,3 mln zł. Z powyższej sumy ponad 360 mln zł tej kwoty pokrywają państwowe spółki węglowe, a resztę ZUS. Kompania Węglowa z tytułu tzw. emeryckiego węgla ponosi koszty sięgające rocznie 266 mln zł, Katowicki Holding Węglowy – 40 mln zł, a Jastrzębska Spółka Węglowa – 64 mln zł.

talony-deputat-weglowy

Rosnąca liczba emerytów i rencistów sprawia, iż to między innymi powyższe świadczenia są przyczyną pogłębiania się problemów finansowych spółek węglowych. W związku z powyższym – zdaniem ekspertów - to właśnie m. in. deputat węglowy jest jednym z elementów mających zawyżać koszty pracy w górnictwie. Przypomnijmy – należy się on znacznej większości zatrudnionych w polskim górnictwie, a także wdowom po emerytach oraz sierotom zupełnym.

Pierwsze zmiany w zakresie deputatów węglowych poczyniono w 2013 roku, gdzie w porozumieniu między Kompanią Węglową i związkami zawodowymi obniżono go o 1 tonę. Precedens stanowi kopalnia Kazimierz – Juliusz, gdzie od 2012 roku odstąpiono od jego wypłaty. W ślad za nią poszła również spółka Szkolenie i Górnictwo, a w PG Silesii jego wysokość jest okresowo negocjowana.

Rozwiązanie problemu deputatów przedstawiły także związki zawodowe, które proponują, by ich koszty ponosił skarb państwa. Taki postulat znalazł się w nowej ustawie regulującej działalność górnictwa.

Uchwała zakazująca używania węgla w Krakowie niekonstytucyjna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku dotyczącym zakazu używania paliw stałych (w tym przede wszystkim węgla) do ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie i dopuszczającej spalanie drewna jedynie w domowych kominkach stwierdził nieważność uchwały sejmiku woj. małopolskiego. W uzasadnieniu wskazano na słuszność zarzutu niekonstytucyjności w zakresie równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Ponadto wyżej wspomniany zakaz zdaniem sądu uderzy w najuboższych mieszkańców, których nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy miejskiej sieci ciepłowniczej, a także skrzywdzi też tych mieszkańców miasta, którzy już zainwestowali w nowoczesne kotły na paliwa stałe. Nie jest on także remedium na problem zanieczyszczonego powietrza w stolicy Małopolski.

Jedną ze stron nadzorujących przebieg procesu był Zarząd Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, który brał aktywny udział w pracach mających na celu uchylenie uchwały. Zdaniem powyższego rozwiązaniem są dobrze przygotowane programy ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne z zamkniętą komorą spalania klasy 4 i 5.

wgiel krakw

 

Informacje

E-mail: biuro@ekosil.pl

Telefon: +48 32 273 82 97
Adres: Handlowa 2 C
41-807 Zabrze

Godziny pracy:
08:00 - 18:00 / Pon.- Pt.
08:00 - 12:00 / Sob.

Polityka prywatności

Newsletter

Upewnij się, że nie ominą cię ważne wydarzenia - przystąp do subskrypcji naszego newslettera. Aktualne promocje w twojej skrzynce pocztowej. Nie przegap okazji i zapisz się teraz.