Posezonowa promocja. Nowe, niższe ceny!  cennik
Toggle Bar

tel./fax: 32 273 82 97, tel. kom.: 603 39 94 95

Poradnik

Jak rozpoznać dobry węgiel?

Nie sposób dokonać rzetelnej oceny jakości węgla nieuzbrojonym okiem. Oczywistością jest, że ważne parametry paliwa można określić wyłącznie w procesach badawczych. Niemniej dobry jakościowo węgiel posiada pewne znaki szczególne. Oto najprostsze zasady (pamiętajmy jednak, że nie zastępują one certyfikowanych badań):

 • im kolor węgla bardziej nasycony, a brykiet błyszczący, tym większa kaloryczność,
 • białe paski na bryłach węgla oznaczają przerost kamienia, co przekłada się na powstanie dodatkowego popiołu,
 • węgiel mokry utrudnia palenie, a jego waga rośnie, co wpływa na cenę.

Poten­cjalne pułapki przy zakupie węgla.

Wszyscy potencjalni klienci (poza mieszkańcami Śląska) mają dwie opcje zakupu węgla:

 • zakup w skła­dzie opału, czyli lokal­nej insty­tu­cji han­dlu­ją­cej węglem, o mniej lub bar­dziej ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej i reno­mie. W praktyce oznacza firmę, w której dostawca i sprzedawca jest jednym podmiotem. Najczęściej oferują one węgiel prosto z kopalni, przeważnie niesortowany.
 • zakup w skle­pach inter­ne­to­wych z opa­łem, które są coraz powszechniejsze, a ich ilość rośnie. W przypadku korzystania z ich oferty możemy liczyć na węgiel zgodny z parametrami, bowiem firmy go oferujące muszą dbać o renomę, którą w Internecie bardzo szybko można utracić. Pewnym problemem jest jednak wysoki koszt dostawy, który przy zamówieniu 2 – 3 ton sięga średnio kwoty 150 zł.

Niestety, pomimo wdrażania różnego rodzaju procedur wciąż można trafić na nieuczciwych dystrybutorów. Do najczęstszych działań o charakterze nielegalnym należą m. in.:

 • sprze­daż węgla zagra­nicz­nego (najczęściej gorszej jakości) jako polskiego,
 • fałszywe podnoszenie jego jakości,
 • odsiewanie (np. miału) i sprzedawanie go jako ekogroszku,
 • mieszanie miału z pia­skiem lub ziemią lub dodawanie go do większych sortymentów,
 • oszustwa podczas ważenia.

Zakup węgla krok po kroku

 ZAKUP WĘGLA KROK PO KROKU:

 1. Zlo­ka­li­zuj składy węgla w oko­licy, co zwiększy możliwość kontroli jakości sprzedawanego paliwa, a także pozyskanie opinii dotyczących konkretnego sprzedawcy. Warto również korzystać z usług firm, które znajdują się bliżej stacji kolejowych – ten rodzaj transportu jest pewniejszy (trudniej zafałszować jakość węgla nim dostarczanego).
 2. Warto również przyjrzeć się ofercie sklepów inter­ne­towych. Coraz częściej dysponują one własnym transportem, co pozwala zrezygnować z usług kuriera (najczęściej kosztownego).

 3. Każdy skład węgla powinien - na życzenie klienta - okazać wszelkie certyfikaty dotyczące produktów oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące konkretnych parametrów, a także pochodzenia. Wszystkie odstępstwa od powyższych reguł powinny być dla kupującego sygnałem ostrzegawczym.

 4. By zminimalizować szanse na zakup węgla o zaniżonych parametrach, warto sprawdzić ceny interesującego nas produktu u różnych dostawców – w promieniu 50 km cena będzie bardzo podobna. Tym samym, każda zdecydowanie niższa, powinna wzbudzić nasze podejrzenia.

 5. Cennym jest możliwość przetestowania węgla kupując jego niewielkie ilości u różnych dystrybutorów. W ten prosty sposób można utwierdzić się w przekonaniu, co do właściwego wyboru. Jeżeli dystrybutor nie umożliwia takiego zakupu najczęściej ma coś do ukrycia.

 6. Dokonując zakupu między czerwcem a wrześniem (najlepiej w sierpniu) minimalizuje się szanse na zbyt dużą wilgotność węgla, a tym samym płaci tylko za paliwo, a nie wodę. Wybierajmy zatem moment, kiedy od 2 tygo­dni było bez­desz­czowo i słonecznie.

 7. Warto zaopatrzyć się w opał na cały sezon grzewczy. Kupując mniejsze ilości ryzykuje się koniecznością nabycia węgla zimą, który zanieczyszczony będzie pewnie śniegiem i błotem.

 8. Jeżeli to możliwe, zakupu powinno dokonywać się osobiście – możliwie kontrolując cały proces – od decyzji, przez ładowanie i ważenie, aż po dostawę.

Po zakupie.

 1. Jeżeli istnieje możliwość, a do tego sprzyjają warunki pogodowe, warto nabyty węgiel pozostawić na kilka dni pod gołym niebem, co pozwoli go dobrze wysuszyć.
 2. Przy­go­tuj miej­sce do skła­do­wa­nia węgla. Powinno ono być zada­szone i odizo­lo­wane prze­ciw­wil­go­ciowo od gruntu, a przy tym dobrze wentylowane.
 3. Warto roz­ważyć zapa­ko­wa­nie węgla do wor­ków, co ułatwia jego transport, a przy tym ogranicza powstawanie miału i pozwala zachować czystość w kotłowni.

Pochodzenie węgla

Wydobycie węgla w Polsce (choć z roku na rok malejące) w porównaniu do innych europejskich krajów wciąż jest znaczące. Niemniej węgiel, który dystrybuowany jest na polskim rynku pochodzi z różnych stron świata. W związku z powyższym dzieli się je na:

 • węgiel polski, którym naj­czę­ściej jest węgiel kamienny. Zakładając, że jego dystrybutor jest uczciwy, będzie to paliwo dobrej jakości, którego wartość opałowa będzie oscylowała w okolicy 24 - 30MJ/kg.
 • węgiel czeski (tzw. młody węgiel), to paliwo plasujące się między węglem kamiennym a brunatnym, z akcentem położonym po stronie drugiego z nich. Wartość opałowa czeskiej odmiany jest mniejsza od polskiego węgla kamiennego o mniej więcej 1/4, co przekłada się również na mniejszą cenę – stąd jego spora popularność wśród nabywców.
 • węgiel rosyj­ski pomimo swej nazwy nie pochodzi wyłącznie z kopalni naszego wschodniego sąsiada, lecz również z Bia­ło­rusi, Kazach­stanu czy odległej Sybe­rii. Prze­waż­nie jest tań­szy od pol­skiego, jednak jego jakość bywa trudna do zweryfikowania, a dla niedoświadczonego nabywcy jest trudny do odróżnienia od polskiego.

Jakie zna­cze­nie ma pocho­dze­nie węgla?

Na powyższe pytanie odpowiedź również nie jest jednoznaczna. Węgiel z Czech z reguły jest nieco mniej kalo­ryczny od pol­skiego, ale z kolei spala się lepiej niż bru­natny. W związku z powyższym będzie odpowiednim rodzajem paliwa na cie­plej­sze dni zimy.

Węgle ze wschodu jakościowo są bardzo różne. Wbrew obie­go­wym opiniom, bywa on równie dobry jak nasz rodzimy. Jedynym problemem jest trudność związana z brakiem pewności w zakresie jego parametrów, bowiem droga, którą przebywa od kopalni do odbiorcy jest niezwykle długa, a tym samym szans na jego zafałszowanie jest więcej.

Podsumowując - węgle obcego pocho­dze­nia należy trak­to­wać z rezerwą i zadbać o spraw­dze­nie naj­prost­szych para­me­trów. Przed dużym zakupem warto nabyć próbkę.

Czy ciepło spalania jest równoważne z jego kalorycznością.

Niestety nie, choć duża ilość sprzedawców zamiast wartości opałowej (czyli kaloryczności) podaje ciepło spalania, którego wartość jest zawsze większa i wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie w ofercie.

Niestety obie wartości nie są równoważne. Ciepło spalania to suma energii uwolnionej w procesie spalania węgla, ale także ulatującej w postaci pary wodnej, która dla użytkowników nie przedstawia żadnej wartości. W związku z powyższym - w procesie zakupu należy kierować się wyłącznie wartością opałową.

Węgiel kamienny czy brunatny?

By dokonać właściwego wyboru węgla, warto posiadać podstawową wiedzę dotyczącą ich rodzajów.

Dwa podstawowe rodzaje to węgiel brunatny i kamienny.

 • Węgiel kamienny jest najpowszechniej stosowanym paliwem używanym do produkcji ciepła. Cechuje się intensywnie czarnym kolorem i dużą twardością. onadto w stosunku do węgla brunatnego zawiera większą ilość czystego węgla (75% – 90%), co przekłada się na większą kaloryczność.
 • Węgiel brunatny cechuje się dużo niższą wartością opałową (25% – 70%). Najłatwiej rozpoznać go po barwie – jest wyraźnie brązowy. Ponadto znakomicie chłonie wodę, co nie przekłada się niestety na jego wartość i jest jego największą wadą. Jest powszechnie stosowany w energetyce przemysłowej, choć ze względu na niską cenę również dość popularny wśród klientów detalicznych.

Jaki węgiel wybrać?

Czytaj więcej...

 

Informacje

E-mail: biuro@ekosil.pl

Telefon: +48 32 273 82 97
Adres: Handlowa 2 C
41-807 Zabrze

Godziny pracy:
08:00 - 18:00 / Pon.- Pt.
08:00 - 12:00 / Sob.

Polityka prywatności

Newsletter

Upewnij się, że nie ominą cię ważne wydarzenia - przystąp do subskrypcji naszego newslettera. Aktualne promocje w twojej skrzynce pocztowej. Nie przegap okazji i zapisz się teraz.