• 32 273 82 97

Bankructwo składówwęgla.pl

Największy polski dystrybutor węgla – SkładyWęgla.pl ogłosił bankructwo pozostawiając po sobie 1,75 mln zł majątku i wielokrotnie wyższe długi. Firma dysponowała 350 punktami dystrybucji i obrotami sięgającymi 200 mln zł rocznie stając się szybko liderem z 80 procentowym wzrostem przychodów.

Firma jak rakieta

Spółka SkładyWęgla.pl powstała w marcu 2012 r. i zajmowała się głównie hurtowym handlem paliwami. W sierpniu 2012 r. zaczęła rozwijać składy węgla pod marką SkładyWęgla.pl i zmieniła nazwę. Do końca 2012 r. miały już 150 składów, w 2013 r. sieć urosła o 200 składów. Rozrost sieci przełożył się na wyniki: o ile w 2012 r. spółka miała 131,2 mln zł przychodów i 0,5 mln zł zysku, to w 2013 r. już 239,1 mln zł, ale też 4 mln zł straty. Firma szybko rosła, mimo że nie zatrudniała pracowników i nie miała wyposażania i środków trwałych. Okazuje się, że SkładyWęgla.pl były tworem głównie marketingowym — intensywnie promowały markę, ale nie budowały trwałej wartości: nieruchomości były wynajmowane, podobnie jak sprzęt.

IZBA-GOSPODARCZA