• 32 273 82 97

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA NA ŚLĄSKU

Radni woj. śląskiego jednogłośnie przyjęli 7 kwietnia br., na nadzwyczajnej sesji, uchwałę antysmogową dla tego regionu. To druga taka uchwała w kraju, po województwie małopolskim. Ograniczenia lub zakazy wynikające z uchwały obejmą całe województwo i cały rok kalendarzowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 i od tego dnia zacznie między innymi obowiązywać zakaz palenia mułami, flotami, mokrym drewnem i węglem brunatnym.

Nowe prawo dotyczy wszystkich źródeł ciepła, w których spalane są paliwa stałe, czyli kotły, piece, kuchnie, kozy, kominki.

Od dnia 1 września 2018 roku  na terenie województwa śląskiego, nie będzie możliwe rozpoczęcie eksploatowania urządzenia o standardzie emisyjnym niższym niż klasy 5 wg normy technicznej dla takich urządzeń PN-EN 303-5-2012. Oznacza to pierwsze uruchomienie w określonym miejscu użytkowania, np. nowo-wybudowany dom, wymiana urządzenia w obecnej lokalizacji.

Uchwała wprowadza też graniczne daty wymiany dotychczasowych instalacji niższej klasy na klasę 5 lub inne mniej emisyjne źródło ciepła, rozłożone w zależności od ich wieku lub klasy emisji od początku 2022 r. do początku 2028 r. i tak:

  • dla urządzeń starszych niż 10 lat lub bez tabliczki znamionowej to 1 stycznia 2022 r.
  • dla urządzeń w przedziale 5 -10 lat to 1 stycznia 2024 r.
  • poniżej 5 lat to 1 stycznia 2026 r.
  • dla kotłów klasy 3 i 5 wg normy dla takich urządzeń PN-EN 303-5-2012 to 1 stycznia 2028 r.

Uchwała dopuszcza możliwość wydłużenia okresu obowiązywania dla obecnie eksploatowanych urządzeń grzewczych od 1 stycznia 2023 r pod następującymi warunkami:

  • Urządzenie osiąga sprawność cieplną powyżej 80%, lub
  • jest zaopatrzone w dodatkowe urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń np. filtry
  • Dopuszcza się, pod określonymi warunkami, stosowanie kominków.

Władze regionu oszacowały, że działania przewidziane uchwałą, czyli przede wszystkim wymiana instalacji, będą oznaczały łączny koszt rzędu 6-7 mld zł w ciągu 10 lat. Wynika to z szacunków, zgodnie z którymi pieców i kotłów typu "domowego" (o mocy do 1 MW) w całym regionie jest ok. 700 tys., a średni koszt wymiany jednej instalacji na klasę 5. wynosi 10 tys. zł.

Żródło: www.polski-wegiel.pl