• 32 273 82 97

Sytuacja na rynku polskiego węgla

Wiceminister Jerzy Pietrewicz z Ministerstwa Gospodarki, w swym wystąpieniu sejmowym podkreślił przede wszystkim niezwykłą wagę górnictwa kamiennego, które stanowi jeden z najważniejszych elementów polskiej gospodarki i energetyki. Wyraził również ubolewanie nad jej sytuacją, która jest wynikiem przede wszystkim minimalnej rentowności wynikającej z negatywnych tendencji światowych (niską ceną i małym popytem). Co istotne – powyższe rzadko idą ze sobą w parze, co niestety pogłębia dramatyzm sytuacji polskich przedsiębiorstw działających na rynku węgla. Obecnie szacuje się, iż na polskich składach zalega ponad 16 mln ton węgla, co również ma wpływ na popyt i cenę. Dotychczasowe działania w ramach restrukturyzacji miały na celu przede wszystkim zwiększenie jego eksportu, zmianę asortymentu i rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Inicjatywy podejmowane przez zarządy zmierzały do redukcji kosztów produkcji i bardziej elastycznemu gospodarowaniu zasobami pracy.

W zakresie najważniejszych działań zmierzających do uzdrowienia polskiego rynku węgla minister wskazał przede wszystkim:

  1. Odbudowę krajowej sieci sprzedaży.
  2. Poszukiwania możliwości zbytu węgla na rynkach zagranicznych (z naciskiem na Europę i przy wykorzystaniu kolei)
  3. Ograniczenie importu.
  4. Monitorowanie bezpieczeństwa zdrowotnego importowanych paliw.
  5. Wprowadzenie instytucji grupowych zakupów dla sektora węgla kamiennego.
  6. Ograniczenie kosztów pośrednictwa w zakresie dystrybucji.
  7. Obniżenie średniej ceny węgla i pobudzenie popytu.
  8. Uelastycznienie rynku pracy w sektorze węglowym.