• 32 273 82 97

WĘGLOKOKS KRAJ – Nowa spółka na rynku dystrybutorów węgla

Rynek rodzimych dystrybutorów węgla wzbogacił się o kolejną spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Węglokoksu, która powstała na fundamentach ZWW Julian w Piekarach Śląskich. Jej celem strategicznym jest sprzedaż kształtująca się na poziomie 5 mln ton węgla rocznie. Powstanie Węglokoksu Kraj jest jednym z elementów realizowanej strategii rozwoju Węglokoksu SA, która opiera się na dywersyfikacji działalności. Powyższe kroki mają ugruntować jego pozycję jako lidera eksportu polskiego węgla i są bezpośrednio związane z wcześniej podjętymi inicjatywami (w tym przede wszystkim nabyciem Zakładu Wzbogacania Węgla Julian oraz CZW Węglozbytu i przekształcenie powyższych w jedną spółkę). Co istotne, jej działalność ma wesprzeć głównego partnera biznesowego, czyli Kompanię Węglową.

Sukces Węglokoksu Kraj zależny będzie od oferty przedsiębiorstwa, które poza dystrybucją tradycyjnych sortymentów węgla (miał oraz groszek) zamierza również wzbogacić swoją ofertę o pelet węglowy                                  oraz nowoczesne paliwa, dla których bazą ma być miał. Jak zapewnia prezes spółki – wszystkie produkty spełniać będą rygorystyczne normy jakościowe – zarówno w procesie spalania, jak i ekologii.