• 32 273 82 97

Izba w obronie rynku węgla

Działania Izby Gospodarczej zmierzające do obrony polskiego rynku węgla stały się głównym tematem IV Konferencji Sprzedawców Polskiego Węgla. Oto najważniejsze tezy pojawiąjące się w referacie pt. „Problem niskiej emisji, zmiany w otoczeniu rynkowym, propozycja rozwiązania systemowego”:

  • konieczność zmniejszania emisji gazów cieplarnianych została ujęta w ustawie z 14 października 2014 roku, gdzie określono konieczność ponownego zdefiniowania terminu „paliwo stałe”; doprecyzowania metody pozyskiwania próbek i wymagań jakościowych,
  • podejmowanie przez gminy działań o charakterze antysmogowym,
  • poszerzenie działań zmierzających do edukacji ekologicznej,
  • inicjatywy dążące do wzmacniania w społeczeństwie przekonania, iż dobry jakościowo węgiel i nowoczesnych kocioł nie stanowią zagrożenia dla zdrowia,
  • podejmowanie działań zmierzających do certyfikacji paliw,
  • zachęcanie do zmiany wysłużonych kotłów na nowoczesne (o niskiej emisji),
  • eliminacja ze sprzedaży detalicznej mułów, flotów oraz węgla brunatnego.