• 32 273 82 97

Koniec deputatów węglowych?

Zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla, która wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r. Wypowiedziano także porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi oraz ogłoszono, iż Kompania Węglowa wystosowała do rządu wniosek o przejęcie finansowania powyższego świadczenia w ramach budżetu państwa. Dla wdów i dzieci po tragicznie zmarłych pracownikach wypłacana będzie rekompensata w wysokości równej utraconemu deputatowi.

Deputat wglowyW usprawiedliwieniu zarząd spółki zaznaczył, iż ze względu na trudną sytuację ekonomiczno – finansową i grożącą jej upadłość nie jest w stanie ponosić kosztów świadczenia.

Do otrzymywania deputatów uprawnionych było ok. 160 tysięcy osób, co przekładało się na roczny koszt w sumie 260 mln zł.