• 32 273 82 97

Państwowe składy węgla - gasnący optymizm

W opinii wicepremiera Janusza Piechocińskiego, po rządowej analizie koncepcji powołania spółki polskich składów węgla i jej wnioskach, do realizacji pomysłu wymagany będzie duży wysiłek organizacyjny i sporo pracy. Powyższe wnioski skutecznie zniechęcają pomysłodawców do jej wdrożenia.

W najbliższym czasie do Sejmu ma trafić pakiet regulacji związanych z  obrotem węglem na krajowym rynku. Wśród zmian mają pojawić się przede wszystkim te, które wprowadzą obowiązek koncesjonowania dystrybucji węgla oraz certyfikowania paliw dopuszczonych do obrotu na rynku krajowym.