• 32 273 82 97

Deputat węglowy kosztuje producentów rocznie 360 MLN złotych

W oparciu o dane katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu do świadczenia w ramach deputatu węglowego uprawnionych jest 341,5 tys. osób, które przekładają się na koszt 559,3 mln zł. Z powyższej sumy ponad 360 mln zł tej kwoty pokrywają państwowe spółki węglowe, a resztę ZUS. Kompania Węglowa z tytułu tzw. emeryckiego węgla ponosi koszty sięgające rocznie 266 mln zł, Katowicki Holding Węglowy – 40 mln zł, a Jastrzębska Spółka Węglowa – 64 mln zł.

talony-deputat-weglowy

Rosnąca liczba emerytów i rencistów sprawia, iż to między innymi powyższe świadczenia są przyczyną pogłębiania się problemów finansowych spółek węglowych. W związku z powyższym – zdaniem ekspertów - to właśnie m. in. deputat węglowy jest jednym z elementów mających zawyżać koszty pracy w górnictwie. Przypomnijmy – należy się on znacznej większości zatrudnionych w polskim górnictwie, a także wdowom po emerytach oraz sierotom zupełnym.

Pierwsze zmiany w zakresie deputatów węglowych poczyniono w 2013 roku, gdzie w porozumieniu między Kompanią Węglową i związkami zawodowymi obniżono go o 1 tonę. Precedens stanowi kopalnia Kazimierz – Juliusz, gdzie od 2012 roku odstąpiono od jego wypłaty. W ślad za nią poszła również spółka Szkolenie i Górnictwo, a w PG Silesii jego wysokość jest okresowo negocjowana.

Rozwiązanie problemu deputatów przedstawiły także związki zawodowe, które proponują, by ich koszty ponosił skarb państwa. Taki postulat znalazł się w nowej ustawie regulującej działalność górnictwa.