• 32 273 82 97

Uchwała zakazująca używania węgla w Krakowie niekonstytucyjna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku dotyczącym zakazu używania paliw stałych (w tym przede wszystkim węgla) do ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie i dopuszczającej spalanie drewna jedynie w domowych kominkach stwierdził nieważność uchwały sejmiku woj. małopolskiego. W uzasadnieniu wskazano na słuszność zarzutu niekonstytucyjności w zakresie równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Ponadto wyżej wspomniany zakaz zdaniem sądu uderzy w najuboższych mieszkańców, których nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy miejskiej sieci ciepłowniczej, a także skrzywdzi też tych mieszkańców miasta, którzy już zainwestowali w nowoczesne kotły na paliwa stałe. Nie jest on także remedium na problem zanieczyszczonego powietrza w stolicy Małopolski.

Jedną ze stron nadzorujących przebieg procesu był Zarząd Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, który brał aktywny udział w pracach mających na celu uchylenie uchwały. Zdaniem powyższego rozwiązaniem są dobrze przygotowane programy ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne z zamkniętą komorą spalania klasy 4 i 5.

wgiel krakw