• 32 273 82 97

Nowy właściciel KWK Bobrek i KWK Piekary

Jak podały media 9 kwietnia br. podpisano umowę przedwstępną pomiędzy Kompanią Węglową SA (starą) a spółką z grupy Węglokoks SA, czyli Węglokoks Kraj Spółka z o.o., na zakup kopalń KWK Bobrek (bez Centrum) i ZG Piekary. Jest ona zwieńczeniem strategii rozwoju grupy Węglokoks, która zakłada zaangażowanie się w sektor wydobywczy poprzez modernizację kopalń i unowocześnienie produktów.