• 32 273 82 97

Złe perspektywy cenowe dla Polskiego Węgla

Ograniczenie zapotrzebowania na węgiel przez Chiny - największą gospodarkę światową - negatywnie odbija się na jego cenach. Zmniejszenie jego zużycia, to mniejszy import węgla pochodzącego z Australii i RPA, które to kraje szukają zbytu w Europie i tym samym obniżają światową cenę rynkową, która w portach ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia) kształtuje się na poziomie 60 dol. za tonę. Perspektywy nie są optymistyczne, bowiem do 2018 roku nie będzie ona większa jak 61 dol.

Według Agencji Rozwoju Przemysłu średni koszt wydobycia tony węgla oscylował w przedziale 12-14 zł/GJ, czyli w najlepszym przypadku 25% powyżej  światowych cen węgla.