• 32 273 82 97

Program poprawy jakości powietrza wyeliminuje węgiel

Rozpoczęły się  konsultacje dla Krajowego Programu Ochrony Powietrza przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Dokument ten w sposób jednoznaczny określa węgiel kamienny (który wykorzystuje 41% gospodarstw domowych) jako przyczynę nadmiernej emisji w Polsce. Autorzy projektu stwierdzają, że wykorzystywane 7,5 mln kotłów i pieców na paliwa węglowe odpowiada za 88% zanieczyszczeń pyłem PM10, 86% pyłem PM2,5 oraz 98% benzopirenem B(a)P.

Prawo europejskie postawiło przed Polską obowiązek zasadniczego obniżenia wartości zanieczyszczeń w powietrzu. Np. dla pyłu PM2,5 w terminie do 1 stycznia 2020 roku należy obniżyć emisyjność do poziomu 18μg/m³. Z obecnego średniego  poziomu 25μg/m³ oznacza to 30% redukcję. Przekładając to na zużycie o  tyle ma się zmniejszyć wielkość zużywanego węgla w tzw. niskiej emisji