• 32 273 82 97

Rada górnicza - II posiedzenie

26 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Środowiska odbyło się II spotkanie plenarne Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska. Uczestnikami byli m. in. przedstawiciele Izby Gospodarczej. Podczas spotkania omawiano przede wszystkim konsekwencje prawne związane z nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, ale także działania zmierzające do ograniczenia tzw. niskiej emisji (elektrofiltry). Do osiągnięcia powyższego celu istotnym jest jednak patronat Ministra Środowiska, który umożliwiłby pozyskanie środków finansowych na realizację projektu w miastach o najwyższym zanieczyszczeniu. Inicjatywa powinna zostać wsparta zarówno przez gminy, ale także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ważną rolę do odegrania mają również sprzedawcy węgla, którzy wyrażą takie zainteresowanie.