• 32 273 82 97

IX KONFERENCJA O KOTŁACH MAŁEJ MOCY

1 kwietnia 2016 roku w Sosnowcu miała miejsce XI Konferencja Naukowo –Techniczna, która poświęcona została kotłom o małej mocy zasilanym paliwem stałym. Organizatorami powyższej był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Centrum Targowo - Wystawiennicze Expo Silesia w Sosnowcu. Na konferencji pojawili się również reprezentanci IGSPW.

Pierwsza część konferencji, zatytułowana „Koszty poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym  w Polsce”, miała charakter podsumowujący spotkanie robocze w Ministerstwie Środowiska (16 marca 2016 roku). Wnioski jeszcze raz wskazały na ogólne przekonanie, iż problem niskiej emisji jest na tyle istotnym, że jak najszybciej należy podjąć działanie zmierzające do jej zmniejszenia. Działaniem umożliwiającym osiągnięcie norm unijnych jest wycofanie ze sprzedaży mułu, marginalizacja spalania śmieci, certyfikowanie paliw oraz zachęta do wymiany kotłów na nowocześniejsze (3 klasy czystości). Niestety poza doświadczeniami IChPW dotyczącymi niebieskiego węgla (bardzo kosztownego) oraz inicjatywami producentów kotłów V klasy czystości i własnym systemem certyfikacji – brak innych działań ze strony Ministerstwa Środowiska i Energii.