• 32 273 82 97

W Ministerstwie Środowiska o jakości węgla

W dniu 16 marca w siedzibie Ministerstwa Środowiska, z udziałem przedstawicieli Izby Sprzedawców Polskiego Węgla, odbyło się spotkanie poświęcone problematyce ustanowienia wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wymogów technicznych dla nowych źródeł spalania w sektorze bytowo-komunalnym. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska z Wiceministrem na czele, jak również przedstawiciele Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, Polskiej Izby Ekologii, Banku Ochrony Środowiska.

Powodem spotkania są naciski unijne na Polskę na zmniejszenie emisji do roku 2020. Wszystkie strony spotkania były zgodne co do tego, że rozwiązaniem problemu emisji nie jest rezygnacja z węgla, a eliminacja mułów i flotów, certyfikacja paliw węglowych i kotłów, monitoring czystości powietrza celem wykazania postępu w redukcji emisji.

Postulaty przedstawione przez przedstawicieli IGSPW dotyczyły przede wszystkim objęcia systemem wszystkich paliw stałych w tym. węgla brunatnego, zwiększonej kontroli jakości na etapie producenta lub importera węgla oraz walki z emisją.