• 32 273 82 97

Podatek od handlu węglem

Zarząd Izby Gospodarczej nieustannie podejmuje działania zmierzające do zwolnienia z podatku od handlu detalicznego transakcji dotyczących węgla. By osiągnąć cel, współpracujemy z instytucjami oraz popieramy inicjatywy posłów dążących do ochrony polskiego rynku węgla.