• 32 273 82 97

Podatek obrotowy a dystrybucja węgla

W związku z pracami legislacyjnymi mającymi w efekcie nałożyć dodatkowy podatek na podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną pojawiają się słuszne wątpliwości dotyczące faktu objęcia powyższym sprzedawców węgla. W oparciu o propozycję rządu, każdy dystrybuujący produkty, który przekroczy miesięcznie sumę 1,5 mln złotych obrotu będzie zmuszony odprowadzić dodatkowy podatek obrotowy.