• 32 273 82 97

Powstanie "Nowa Kompania Węglowa"

W sobotę 17 grudnia br. rząd podpisał z górniczymi związkami zawodowymi porozumienie kończące protest załóg w Kompanii Węglowej SA, który owocuje stworzeniem nowej spółki na fundamentach KWSA. W ramach powyższej dojdzie do podziału kopalń Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy. Ruch Sośnica trafi do nowej Kompanii Węglowej, tak jak ,cztery kopalnie rybnickie: Marcel, Rydułtowy-Anna, Jankowice i Chwałowice oraz kopalnie Bolesław Śmiały, Piast, Halemba-Wirek, Bielszowice, Ziemowit i Pokój.

Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń mają trafić kopalnie, które po restrukturyzacji mają znaleźć inwestorów - Piekary, Ruch Centrum kopalni Bobrek- Centrum, Ruch Makoszowy kopalni Sośnica-Makoszowy (Węglokoks Kraj) i Brzeszcze (Taron Wydobycie SA),

Nowa Kompania Węglowa będzie docelowo liczyć 11 kopalń, proces jej powoływania ma się zakończyć do końca września 2015 roku.