• 32 273 82 97

Likwidacja Deputatów Węglowych

Rząd przygotowuje ustawę, która ma zmienić system realizowania świadczeń dla emerytów górniczych, czyli tzw. deputatu węglowego.  Jego koszty ponosić ma budżet, a nie poszczególne spółki węglowe i realizowane ma być wyłącznie w formie pieniężnej. Pozwoli to na sprzedaż 390 tys. ton węgla opałowego, które aktualnie jest wydawane jako deputat emerycki. Ograniczy  to również tzw. szarą strefę w handlu węglem.

Zdaniem resortu energii roczny koszt realizacji deputatów emeryckich ponoszony przez spółki górnicze (dla ok. 250 tys. osób) wynosił ostatnio ok. 388 mln zł, w tym z dotacji budżetowych 29,7 mln zł), a przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dla ok. 79 tys.) – 129 mln zł w całości z budżetu państwa.

Realizacja deputatu pracownikom spółek węglowych będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a zarządami poszczególnych spółek węglowych.